1.Uluslararası Katılımlı Kozmetik Kongresi’nin 2. Gününden Notlar

Sinem Kapar tarafından, 27 Ekim 2017'de yazılmıştır.

1.Uluslararası Katılımlı Kozmetik Kongresi’nin 2. Gününden Notlar

1.Uluslararası Katılımlı Kozmetik Kongresi’nin birinci gün notlarını hem sosyal medyada, hem de e-bülten ile sizlerle paylaşmıştık. Gelin, ikinci günden notlarımıza neler yansımış birlikte inceleyelim.

İkinci Gün Planlanan Program Akışı aşağıdaki gibiydi:

(Katılamayan konuşmacılar nedeni ile programda değişiklikler olmuştur.)

Uzm. Kozm. Bekir ÇAKICI
SFA ARGE Genel Müdürü
“Dünyada Geleceği Tartışılan Hammaddeler”

Assist. Prof. Khaetthareya SUTTHANUT
Faculty of Pharmaceutical Sciences Khon Kaen University of Thailand
“Cosmeceuticals; The Beauty From Inside Out Manner”

Prof. Dr. Özgen ÖZER
Ege Üniversitesi Kozmetoloji Bilim Dalı
“Üç Boyutlu (3D) Kozmetik Üretimi”

Prof. Dr. Ender SUVACI
Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
“Kozmetiklerde Yenilikçi Tanecikli İçerikler”

Doç. Dr. Hülya KESİCİ GÜLER
Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı
“Nano Lifli Malzemelerin Kozmetik Uygulamaları”

Yük. Kimya Müh. Banu KOCABAŞ
TSE Helal Belgelendirme Müdürlüğü
“Helal Kozmetik ve Belgelendirme”

Barış ZEYBEK
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
“Markalaşma ve Arge Destekleri Dairesi Başkanlığı”

Uzm. Ecz. Sevil AZAK SUNGUR
T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Denetim Daire Başkanı
“Kozmetik Denetimleri ve Üretim Yeri GMP Gereklilikleri”

Oğuz ŞAHİN
Gümrük Ticaret Bakanlığı Genel Müdürlüğü
“Reklam Konusunda Yasal Zorunluluklar ve Psikolojik Sınırlar”

Mihriban Doğan KIRCI
T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Denetim Dairesi
“Kozmetovijilans Sistemi”

Ahmet YİĞİDER
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Gör./Seluz Fragrance Company Pazarlama Direktörü
“Marka ve Kozmetik İçin Global Tasarım Trendleri”

Aysu SAĞDIÇ
Kurumsal Gelişim Uzmanı
“Tasarım Odaklı Düşünme”

Kadircan ERKIRALP
HyperMarketing Yönetim Direktörü
“Marka Lansmanında Ünlülerin Kullanılması”

Kim. Sameer PATHAN
EVYAP Koku Müdürü
“Perfume and Its Importance for Cosmetics”

Rıfat KIYICI
Güzellik Uzmanları SPA İşletmeleri Eğitmenleri Federasyonu
“Güzellik ve Bakım Sektöründe Kozmetik Ürünlerin Kullanımı ve Tanıtımı”

Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
7 Aralık Kilis Üniversitesi - Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
“Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Bitkilerin Üretimi-Standardizasyonu Ticareti”

Doç. Dr. Evren ALGIN YAPAR
T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Kozmetik Daire Başkanı
“Bitkisel Ürünlerde Kalite Kontrol, Analiz ve Stabilite”

Doç.Dr. Özgür SEYDİBEYOĞLU
Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
“Hassas Kozmetik Formülasyonların Hazırlanmasında Viskoelastik” Yaklaşımların Rolü”

Ebru MERT
Sisthema EGM
“Proses Dizaynı ve Ölçek Büyültme”

Doç. Dr. Berkant KAYAN
Aksaray Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
“Kozmetik ve Yeşil Kromatografi”

 

Sağlık Bakanlığı TİTCK Denetim Daire Başkanı Uzm. Ecz. Sevil Azak Sungur, “Kozmetik Denetimleri ve Üretim Yeri GMP Gereklilikleri” başlıklı sunumuna, kurum organizasyonundan ve kadrosundan bahsederek başladı.

TİTCK’nın denetim faaliyetlerine yönelik basının yer verdiği haberlerden örnekler paylaşan Sungur, özellikle konu kozmetik olunca basın organlarının kayıtsız kalmadığını vurguladı.

Kozmetik ürünlerin hangi kategorilerde denetimlerinin gerçekleştiği hakkında bilgi verdikten sonra (GMP denetimi, piyasa denetimi, şikayete yönelik denetim v.b.) bu denetimlerde ürün bilgi dosyasının ve ambalaj yönetmeliğine uygunluğun incelendiği, üretim yerlerinde GMP uygulamalarının değerlendirildiği ve sorumlu teknik eleman istihdamının olup olmadığının sorgulandığı gibi açıklamalara yer verdi; ürünlerden analiz numunesi alarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerin de yapıldığını ekledi.

Konuşmanın devamında ise, yapılan denetlemelerin neleri kapsadığı hakkında bilgi veren Uzm. Ecz. Sevil Azak Sungur, şu noktalara değindi:

 1. Piyasa Denetimleri: Piyasaya arz edilirken ya da hali hazırda piyasada olan kozmetik ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı ve güvenli olup olmadığı inceleniyor. Bildirimi yapılan ürünlerin bedelsiz olarak tüketiciye sunulan numunelerinin de “piyasaya arz” olarak kabul edilmektedir ve ayrı bir uygulamaya tabi tutulmamaktadır.

  2017 yılında yapılan denetimlerde, en çok karşılaşılan durumlar, kozmetik ürünlere ait ürün bilgi dosyalarının olmaması, tüm ürün grupları için tek ürün bilgi dosyasının hazırlanması, ürün bildirimlerinin mevzuata uygun olarak yapılmaması, ürün bilgi dosyalarında güvenlik değerlendirmelerinin olmaması, ürün ambalaj, tanıtım materyalleri ve web sitelerinde yer alan sağlık beyanları gibi durumlardı.
 2. GMP şartlarına uyan imalathanelerde kaliteli ürün üretilebiliyor. GMP, ürünün hammaddesinden başlayarak son haline kadarki tüm süreci kapsıyor. Ancak o zaman tamamen gerekli şartlara uygun, kaliteli bir ürün elde edilebiliyor. Elbette depolama, dağıtım gibi detayları da gözden kaçırmamak lazım. Kaliteli ürünlerin pazara sürülebilmesi, haksız rekabetin önüne geçilebilmesi ve pazardaki ithal ürünlerle rekabetin sağlanması amacıyla GMP uygulamalarında standartların arttırılması için önemli çalışmalar yürütülüyor. İyi üretim (GMP) uygulamalarının denetiminde yer alan konu başlıkları şu şekilde:
  a. Genel bilgiler
  b. Personel
  c. Tesis ve ekipman
  d. Üretim
  e. Kalite Kontrol
  f. Kalite güvence sistemi
  g. Atık yönetimi
  h. Şikayet ve geri çekme
  i. İç denetim
 3. 2017 yılında denetlenen ürün grupları ise, çocuk kozmetikleri, maskaralar, saç bakım ürünleri, göz makyajı ürünleri, dekoratif kozmetik ürünler. Toplamda ise 1.400.972 TL idari para cezası uygulandı.

 

Gümrük Ticaret Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nden Oğuz Şahin ise, “Reklam Konusunda Yasal Zorunluluklar ve Psikolojik Sınırlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, radyodan gazeteye, televizyondan internete, sosyal medyaya kadar ürün reklamlarını denetleyen ve bağımsız biz kurul olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’ndan bahseden Şahin, iki bakanlık görevlisinin de bu kurulda görev aldığını belirtti. Kurulun diğer üyelerini ise Reklamcılar Derneği, Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Eczacılar Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği gibi kurumlardan temsilciler oluşturuyor.

Ardından, yasaklanan reklamlar hakkında bilgi veren Oğuz Şahin’in konuşmasından aldığımız notlar şu şekilde:

 1. Aldatıcı reklamlar
 2. Tüketicinin bilgi eksikliğini istismar eden reklamlar
 3. Can ve malı tehlikeye düşürebilecek reklamlar
 4. Kamu sağlığı için olumsuz etkiye sahip reklamlar
 5. Hasta, yaşlı ve çocukların istismar edildiği reklamlar

Bu tür reklamlara karşı uygulanan yaptırımlar ise;

 1. 3 ay tedbiren reklamı durdurma
 2. Durdurma
 3. Düzeltme
 4. İdari para cezası

Reklamın mecrasına göre idari para cezalarının miktarı değişebiliyor.

Ürünler hakkında gelen şikayetlere de değinen Şahin, en çok şikayetin gıda takviyesi ürünlerinden geldiğine dikkat çekti. Ardından ikinci sırada hastaneler, üçüncü sırada ise kozmetik ürünler geliyordu.

Reklam Kurulu’nun diğer faaliyetleri ise şunlardır:

 1. Sektörel eğitimler ve seminerler
 2. Reklam sektöründeki taraflarla iş birliği
 3. Reklam denetimi ile ilgili kuruluşlarla dayanışma, koordinasyon,
 4. Yaygın kullanılan internet mecraları görüşmeler ve iş birlikleri (Facebook ve Google gibi)

Daha önce denetlenen ve sakıncalı bulunan reklamlardan örneklere de sunumunda yer veren Oğuz Şahin’in sunum videosuna, örnekleri görebilmeniz adına Kozmetik Pusula web sitemizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı TİTCK Denetim Dairesi’nden Mihriban Doğan Kırcı ise, “Kozmetovijilans Sistemi” başlıklı sunumuyla bizlerle oldu.

Sunumunun başında, kozmetik ürünlerden şikayet geldiği gibi, üreticilere yönelik şikayetlerin de olabildiğinden bahsetti ve hangi kanallar üzerinden şikayetler geldiğini anlattı (BİMER, Savcılık v.s). Bu şikayetlerin bir kısmının da kozmetovijilans kapsamında incelendiğini belirten Kırcı, kozmetovijilansın tanımına da değinmiş oldu. Sunumdan aldığımız notlar ise şu şekilde:

 • Kozmetovijilans, kullanım şekli öngörülmüş şartlarda kullanılan ancak istenmeyen etkiler yaratan kozmetik ürünlere dair şikayetlerin değerlendirilmesidir.
 • Kozmetik ürünlerde, öngörülen şartlarda kullanılmasına rağmen gerçekleşen istenmeyen etkilere neden olan faktörlere bakarsak;
  1. Üründeki etken veya yardımcı maddelerin doğrudan etki etmesi
  2. Ürünün GMP şartlarına uygun şekilde üretilmemiş ve yeterli kaliteyi taşımaması
  3. Ürünün depolanma sürecinde bozulması
  4. Bileşenlerden kaynaklanan reaksiyonlar
 • Sağlık kurumlarından gelen bildirimler, tüketicilerden gelen bildirimler, kozmetik ürünün piyasaya arzından önce veya sonrasında yapılan klinik çalışmalar neticesinde gelen bildirimler, diğer ülkelerin otoritelerinin ürün güvenliğine ilişkin aldıkları kararlar, ulusal veya uluslararası bilimsel çalışmalara ait makaleler ve ürün güvenliği hakkında ek bilgi sağlayacak diğer güvenilir kaynaklar, kozmetovijilans faaliyetlerinin faaliyetlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi için dikkate alınmaktadır.

Sunumun sonunda ise, kozmetovijilans sisteminin işleyişinden ve istenmeyen etki gözlemlenen ürün grupları hakkında bilgi verildi. Sunuma ait video, ilerleyen günlerde Kozmetik Pusula web sitemizde yerini alacaktır.

 

etiketler: uluslararası, katılımlı, kozmetik, kongresi, küad

Duyurular


Copyright © 2016 Pim Eğitim ve Danışmanlık | Profesyonel İlerleme Merkezi
designed by oselo code & design