Sorumlu Teknik Eleman ve TR Mevzuatı

Türk Kozmetik Kanun ve Yönetmeliği ile Yönetmelik Ekleri ve ilgili Kılavuzlara uygun olarak kozmetik ürün üretimi, piyasaya arzı ve diğer ülkelerden ülkemize kozmetik ürün ithalatı konusunda danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır.

law

Bir kozmetik ürünün ithal veya yerli üretim olması fark etmeksizin,

  • Piyasaya arz eden firmanın ÜTS sistemine firma kaydının yapılmış olması
  • Formüldeki bileşenlerin yasal mevzuata uygunluğunun kontrol edilmiş olması
  • Tüm ürünler için ÜTS’ye ürün bildirimlerinin yapılmış olması
  • Her bir ürün için ayrı ayrı ürün bilgi dosyasının bulundurulması (bu dosya üreticinin GMP sertifikası, formülasyon, bitmiş ürün MSDS, bitmiş ürün TDS, hammadde MSDS, hammadde TDS, analiz sertifikaları, bitmiş ürüne ait test raporları-challenge test, iddiaların kanıtı-stabilite testleri- vs. içerir)
  • 14 maddeden oluşan ürün spesifikasyonlarının, stabilitesinin, kullanılan koruyucunun etkinliğinin başta olmak üzere pek çok parametrenin değerlendirildiği ve hammaddelerin toksikolojik yapısı, ürüne maruziyet, dermal absorpsiyon değerleri kullanılarak hesaplanan MoS değeri de kullanılarak güvenlik değerlendirmesinin yapılması ve raporlanması
  • Etiketlerinin mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi
  • İddialarının kanıtlanması
  • Üründen sorumlu bir sorumlu teknik elemanın bulunması gerekmektedir.

 

Kozmetik Yönetmeliğine göre; “Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.”

PİM Grup olarak yukarıda sıralanan hizmetlerin tamamını tek bir kanaldan sunmaktayız.

etiketler: TR, Mevzuatına, Uygunluk,

Copyright © 2016 Pim Eğitim ve Danışmanlık | Profesyonel İlerleme Merkezi
designed by oselo code & design